Knutna nävar som möts mot varandra i en ring - aktivt deltagande och tillmötesgående stämning. APL - Arbetsplatsförlagt lärande på Hultsfred Lärcenter.

APL – Arbetsplatsförlagt lärande

APL står för arbetsplatsförlagt lärande och är en del av yrkesutbildningen inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. APL innebär att en del av utbildningen genomförs på plats hos en arbetsgivare. Syftet med APL är att förbereda eleverna för det kommande yrkeslivet och ge dem möjlighet att utveckla både yrkeskunskaper och en egen yrkesidentitet samt knyta kontakter inom branschen. Genom APL har eleverna chansen att uppleva arbetslivet på riktigt redan under skoltiden. 

APL i vuxenutbildning

Elever på sammanhållna yrkesutbildningar som ges inom statsbidraget för regionalt yrkesvux ska genomföra minst 15 % av sin utbildning som APL. Du hittar alla utbildningar där det ingår Arbetsplats förlagt lärande – APL under yrkesutbildningar.

Lärlingsutbildning

Elever som går lärlingsutbildningar som finansieras med statsbidrag för regionalt yrkesvux ska genomföra minst 70 % av lärlingsutbildningen på en arbetsplats. Även elever inom kommunalt finansierad vuxenutbildning genomför APL med olika längd beroende på kurser och upplägg.

Kontaktpersoner

Monica af Ekenstam

Utbildningsmäklare

0495-24 00 96

APL-Handledarutbildning

Är du handledare åt en av våra elever finns APL-Handledarutbildning som stöd för dig. Denna görs digitalt via Skolverket. Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning – Skolverket

Vi hjälper er gärna med Handledarutbildning!