Bokhandel med person vid kassan. Solen lyser in effektfullt på hyllorna av böcker. Kvinnan som står bakom kassan tittar i en uppslagen bok. Verksamhetsförlagd utbildning VFU, ingår i all lärarutbildning på Hultsfred Lärcenter.

VFU – Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en av hörnstenarna i lärarutbildningar. Den skapar tillsammans med den universitetsförlagda delen en helhet. Under VFU kommer du som är lärarstudent att få praktisera dina teoretiska kunskaper och utveckla din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning med stöd av en VFU-handledare.

Att tänka på som student:

Innan du kan börja din VFU ska du ha ett utdrag från belastningsregistret som ska lämnas till rektorn på den skola du ska göra din VFU. Observera att giltighetstiden för registerutdraget är ett år och därför behöver lärarstudenten begära ett nytt registerutdrag inför varje nytt utbildningsår.

Kontaktpersoner

Rosie Folkesson

Samordnare VFU/Teknik

010-354 26 36, 070-3437465