Bokhandel med person vid kassan. Solen lyser in effektfullt på hyllorna av böcker. Kvinnan som står bakom kassan tittar i en uppslagen bok. Verksamhetsförlagd utbildning VFU, ingår i all lärarutbildning på Hultsfred Lärcenter.

VFU – Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en av hörnstenarna i lärarutbildningar. Den skapar tillsammans med den universitetsförlagda delen en helhet. Under VFU kommer du som är lärarstudent att få praktisera dina teoretiska kunskaper och utveckla din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning med stöd av en VFU-handledare.

Hultsfreds kommuns VFU-samordnare:
Rosie Folkesson
rosie.folkesson@hultsfred.se
0495-24 00 22, 070-343 74 65

Att tänka på som student:

Innan du kan börja din VFU ska du ha ett utdrag från belastningsregistret som ska lämnas till rektorn på den skola du ska göra din VFU. Observera att giltighetstiden för registerutdraget är ett år och därför behöver lärarstudenten begära ett nytt registerutdrag inför varje nytt utbildningsår.

Universitet och högskolor i VFU-samarbete

Nedan hittar du kontaktuppgifter till VFU-handledare på följande lärosäten: Linköpings  Universitet, Linnéuniversitetet, Högskolan i Gävle, Karlstad Universitet, Mitt Universitetet, Högskolan i Dalarna och Högskolan i Kristianstad

——————————————————————————————

Linköpings universitet

Till VFU-handledare

På länken här nedan kommer du till introduktionskursen för handledare som tar ca 1,5 h. Denna kurs bör alla som är handledare gå igenom. VFU-guide för handledare på lärarprogrammen – Linköpings universitet (liu.se) Vårt mål är att samtliga handledare på sikt ska ha genomgått kursen Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7,5 hp, som söks via www.antagning.se. Kursen startar varje vår (studieort Linköping) och höst (studieort Norrköping) och går över två terminer. Det är totalt fem kurstillfällen, två fysiska träffar och tre online-tillfällen.

Till studenter

VFU-guide för studenter på lärarprogrammen – Linköpings universitet (liu.se)

VFU-Koordinatorer på Linköpings universitet är:

VFU på förskolan och fritidshem – Helene Svensson,  helene.svensson@liu.se,  011-36 30 36

VFU på 7-9 och gymnasiet – Madelene Liljegrenmadelene.liljegren@liu.se,  013-28 19 26

VFU på F-3 och 4-6 – Carin Ek Eskilsson, carin.ek-eskilsson@liu.se,  013-28 40 24

VFU i KPU, ULV och VAL – Marie-Helene Klementsson, marie-helene.klementsson@liu.se, 013-28 20 11

YRK – Inger Haglund, inger.haglund@liu.se,  013-28 20 18

Programansvarig utbildningsledare för VFU är Catarina Jeppsson, catarina.jeppsson@liu.se, 013-28 20 34

——————————————————————————————

Linnéuniversitetet

Handbok – Handboken riktar sig till VFU-handledare, skolledare, VFU-samordnare samt

lärarstudenter och lärarutbildare på universitetet. Syftet är att beskriva uppdrag,

ansvar och rutiner för VFU inom lärarutbildningen. VFU-kurser följer de regler

som gäller för all utbildning vid Linnéuniversitetet och beskrivs i Lokala regler för

kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå. Utöver regler finns en rad

överenskommelser som ska garantera samarbetet mellan olika skolformer och

Linnéuniversitetet när det gäller VFU.

VFU-koordinatorer för Linnéuniversitetet är
VFU på Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet Växjö, Yrkeslärarprogrammet – Malin Erdtman, malin.erdtman@lnu.se, 0470-76 75 50

VFU på Förskollärarprogrammet heltid och deltid, Kalmar och Växjö, Grundlärarprogrammet Kalmar – Linnéa Nyquist, linneanyquist@lnu.se, 0480-49 70 21

VFU på Ämneslärarprogrammet Växjö, Kompletterande Pedagogisk Utbildning – Ida Claeson, ida.claeson@lnu.se, 0470-70 87 65

Kontaktpersoner

Rosie Folkesson

Samordnare VFU/Teknik

0495-24 00 22