Branschråd Gods och Transport!

Inbjudan till branschråd

Tisdag 25 oktober 18.00–19.30

SYAB, Hultsfreds gymnasium och Hultsfreds lärcenter vill härmed bjuda in till vårens programråd/branschråd på transportutbildningen i Hultsfred.

OBS!!Mötet äger rum på Hultsfreds lärcenter Campus Hultsfred (i Metropols gamla lokaler)

Vår målsättning med detta möte är att vidareutveckla samarbetet mellan skolan och branschen.

.Kvällens huvudpunkter

  • Årets transportskola 2022
  • Elevunderlag och framtidens rekryteringsbehov i branschen, antal elever som går ut i arbetslivet.
  • Handledarutbildning

·       SYAB´s APL,

–      Vi fortsätter vid denna träff att koncentrera oss på att arbeta med APL och handledare, så vi önskar att ni som företag tar med er de handledare som jobbar med eleverna i den dagliga verksamheten.    

·       Kontakta gärna skolan om du har punkter som du vill ska tas upp under mötet

Nya och gamla ansikten.

Vi hoppas på att få se Dig här hos oss på mötet. Bjud gärna med nya åkerier och chaufförer om intresse finns. Vi tror och hoppas att det fortfarande finns fler företag som vill vara med och utveckla vår transportutbildning i Hultsfred. Därför hälsar vi nya ansikten välkomna.

Allas åsikter är viktiga, stort som litet åkeri, en eller flera anställda.

Vi ser gärna att tidigare besökare fortsätter att komma, ni kan också vara delaktiga genom att värva nya deltagare, på så sätt blir mötet mer givande.

Det kommer att bjudas på fika under kvällen. Meddela eventuella allergier vid anmälan.

Hjälp oss utveckla transportutbildningen. Vi vill utbilda ungdomarna till den kompetens som transportbranschen kräver.

Därför är Du viktig!

Anmälan: senast fredag 21 oktober

Rickard Hermansson Tel: 070-795 00 09 eller mail: rickard.hermansson@syab.se

Lastbilsförare på väg transporterandes gods.