Hultsfred Lärcenter på Företagsturné! 💜

Den 2a februari var det strategidag på Hultsfred Lärcenter och hela dagen ägnades åt studiebesök! All personal åkte ut på studiebesök till ett antal företag i Hultsfred kommun. Företag som besöktes var: Axipto, Fasadglas, Plannja, Webbpartner och Växthuset/förskola.

Syftet var att få kunskap om arbetslivet, få en inblick i olika branscher och få höra företagens röst kring krav och förväntningar på ny personal.

På Hultsfred Lärcenter arbetar två utbildningsmäklare som har till uppgift att vara länken mellan näringsliv/kommunal verksamhet och utbildning och se över behovet av kompetensutveckling. Samarbetet mellan skola och arbetsliv gynnar hela samhället och dagens studiebesök gav vår personal möjligheten att besöka företag och se helhetsbilden, vilka behov som finns och hur vi kan tillgodose dessa på Hultsfred Lärcenter.

Aina Kalle, rektor på Hultsfred Lärcenter förklarar -Vi har goda kontakter med företagen bland annat i våra yrkesutbildningar där våra studerande får göra Arbetsplatsförlagt lärande – APL ute på företag. Under APL får också arbetsgivaren och studerande möjlighet att prova på varandra vilket kan leda till anställning.

När Hultsfred Lärcenter utvecklar nya yrkesutbildningar måste näringslivet alltid vara med på hela resan, från start till slut. Utbildningar som ges är behovsstyrda, vilket betyder att behovsinventering har gjorts innan utbildningsstart om det finns reellt behov av arbetskraft.

Flertalet som har gått yrkesinriktade utbildningar på Hultsfred Lärcenter har fått jobb. Vi kommer att fortsätta med studiebesöken, som är väldigt viktiga för vår samverkan med näringslivet och för att hålla oss uppdaterade på vad som händer på arbetsmarknaden. säger Aina Kalle. Både med vår personal och med våra studerande.

Stort tack till företagsrepresentanter och guider ute på företagen: Jesper, Sofia, Lovisa, Carl-Anton, Marie och Annelie som tog emot oss och berättade om sina verksamheter och visade runt oss på företagen.

Varma hälsningar, personalen på Hultsfred Lärcenter 😀

studiebesok
Hultsfred Lärcenter på Företagsturné! 💜 4
20240202 113654
Hultsfred Lärcenter på Företagsturné! 💜 5
20240202 143116
Hultsfred Lärcenter på Företagsturné! 💜 6
Hultsfred lärcenter på företagsturné