Lyckad informationsträff kring stödjande funktioner inom Kommunen!

Den 19e september hade vi en informationsträff om stödjande funktioner inom kommunen för nyanlända studerande på Hultsfred Lärcenter. Träffen blev välbesökt och informativ! Medverkande var AME – Arbete och integrationsenheten, Anders Svalbring, Utvecklingskontoret, Frederika Svensson och Per Kågefors, Socialförvaltningen, Daniella Andersson och Louise Gustafsson samt Arbetsförmedlingen, Conny Karlsson Örnros.

Målgruppen för träffen var studerande på SFI, nivå C och D, samt Grundläggande nivå. Nyfikenheten var stor och efter inledande presentation och indelning i grupper, fick de medverkande gå runt och höra information i mindre grupper hos de olika aktörerna. Slutligen återsamlades alla för gemensam fika och utvärdering av dagen.

Frågor om vilka olika utbildningar som finns eller inte samt att det är svårt att få jobb även om många vill ha ett jobb kom upp mer eller mindre i alla grupperna, oavsett vad verksamheten var inriktad på. Flera är och blev intresserade av att starta eget företag. Frågor om CSN-bidrag kontra bistånd kom upp, att man t.ex. inte vill ta CSN-lån men att man måste om man vill utbilda sig och inte har någon annan inkomst. AME kom med fina siffror om att 88% av de som haft ett års praktik/arbetsprövning får en anställning

Tack alla som medverkade som arrangör, informatör eller åhörare! ❤

Socialförvaltningen

Daniella och Louise från Socialförvaltningen berättade kring ekonomiskt stöd, hur man ansökte och vad villkoren för stöd var. Hos Socialförvaltningen kom också frågor om CSN-bidrag kontra bistånd upp, att man t.ex. inte vill ta CSN-lån men att man måste om man vill utbilda sig och inte har någon annan inkomst.

image
Lyckad informationsträff kring stödjande funktioner inom Kommunen! 5

Arbetsförmedlingen

Conny från Arbetsförmedlingen vid som berättade kring hur arbetsmarknaden, lokalt för Hultsfred/Vimmerby och även Sverige, ser ut. Han pekade ut att Sverige gått från att vara ett starkt industrisamhälle nu mer rör sig mot ett serviceinriktat samhälle, men pekade på att de topp tre områden för jobb för regionen finns inom industri, vård och utbildning. Han betonade vikten av en yrkesutbildning för att få jobb.

image 2
Lyckad informationsträff kring stödjande funktioner inom Kommunen! 6

Utvecklingskontoret

Utvecklingskontoret, med Frederika Svensson och Per Kågefors som representanter, informerade om Kommunens uppdrag kring lotsfunktioner, att ha nära kontakt med näringslivet och kunna matcha arbetssökande med företagens behov av kompetens. Hon pratade också om nyföretagande där de har samarbete med Attrinova samt företagskicken där man kan hitta olika nätverk och kan få inspiration och kunskap kring alltifrån skattefrågor till revision och kontaktförmedling. Många deltagare var nyfikna kring detta och ville starta egna företag.

image 1
Lyckad informationsträff kring stödjande funktioner inom Kommunen! 7

Arbetsmarknadsenheten

Det första Anders Svalbring sa äratt de ofta förväxlas med Arbetsförmedlingen. Sedan berättade han om arbetsmarknadsenhetens arbete med att lotsa, stödja och hjälpa människor ut mot arbetsmarknaden via exempelvis arbetsträning i olika former och grupper. Exempelvis finns secondhandbutiken Stegen som ett steg där man kan arbetsträna efter sin förmåga i en viss tid samt Utegruppen där man under Gata/park hjälper till och sköter olika uppdrag såsom trädgård och parkskötsel. Arbetsmarknadsenheten samarbetar med olika föreningar, grupper och myndigheter för att underlätta individers och gruppers integration i samhället.

AME kom med fina siffror om att 88% av de som haft ett års praktik/arbetsprövning får en anställning.

image 3
Lyckad informationsträff kring stödjande funktioner inom Kommunen! 8
Informationsträff på Hultsfred Lärcenter