Hultsfred Lärcenter utbildar språkombud!

I måndags träffades 23 personer från vård- och omsorgssektorn i Hultsfred kommun på Hultsfred Lärcenter för att gå utbildning till språkombud. Gruppen kommer att bli den första som kommer att diplomeras som språkombud i Hultsfred.

Utbildningskonceptet är utvecklat av vård-och omsorgscollege.

Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.

Språkombudsutbildarna är Nina Lindqvist och Ulrika Svärd Lysti på Hultsfred Lärcenter. Båda är utbildade lärare och arbetar som lärare samtidigt som de är språkombudsbildare. – Det finns även på andra arbetsplatser förutom vården ett stort behov av språkombud, så därför finns de inga hinder att andra verksamheter kan ha stor nytta av detta” säger Nina och Ulrika.

Utbildningen är på fyra heldagar och ska utmynna i en handlingsplan på sin arbetsplats. Deltagarna ska lära sig verktyg och metoder för att underlätta språkutvecklingen på arbetsplatsen.

Två av deltagarna, Erland Bjarne och Camilla Åkesson tycker att utbildningen är jätteviktig. Många arbetsplatser har en omfattande dokumentation om den dagliga kontakten med brukare och då är viktigt att språket är korrekt så inga missförstånd sker.

Många av våra arbetsplatser har anställda med annat modersmål än svenska.

Vi behöver också tänka på hur vi själva pratar att vi inte pratar”svengelska” och av den anledningen så lär sig kollegan fel.

Lycka till med era studier önskar personalen på Hultsfred Lärcenter.