Vad är Omställningsstudiestöd?

Omställnings­studiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Omställnings­studiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor; längre om du studerar på deltid.

Det går att ansöka om omställningsstudiestöd för studier som påbörjas från och med den 1 januari 2023. I vissa fall går det att få omställningsstudiestöd för utbildningar som redan är påbörjade. På CSN’s sida finns mer information: Omställningsstudiestöd – för dig som är mitt i arbetslivet – CSN

Man som hoppar glatt med en rulle ritningar i handen, högt sträckt i luften. Han är klädd i blå snickarbrallor och vit hjälm och i bakgrunden är det ett hus. Omställningsstudiestöd för finansiering av studier på Hultsfred Lärcenter.