Välbesökt informationsträff kring stödjande funktioner inom Kommunen

På alla hjärtans dag organiserade Hultsfred Lärcenter en informationsträff för våra studerande för att visa Hultsfreds Kommuns olika stödjande funktioner kring arbetsmarknad, utbildning och företagande. Det blev ett stort antal personer, över 50 personer, som intresserat lyssnade till de olika inbjudna aktörerna och deras verksamheter. Tolkade till engelska och arabiska gjorde Mark Nichols och Nour Alislam Fawal, från Hultsfred Lärcenter.

Arbete- och Integrationsenheten

Arbete- och Integrationsenheten på Hultsfred Kommun, Mikael Lönngren var först ut och berättade om deras arbete med att lotsa, stödja och hjälpa människor ut mot arbetsmarknaden via exempelvis arbetsträning i olika former och grupper. Exempelvis finns secondhandbutiken Stegen som ett steg där man kan arbetsträna efter sin förmåga i en viss tid samt Utegruppen där man under Gata/park hjälper till och sköter olika uppdrag såsom trädgård och parkskötsel. Arbetsmarknadsenheten samarbetar med olika föreningar, grupper och myndigheter för att underlätta individers och gruppers integration i samhället.

Utvecklingskontoret

Utvecklingskontoret, med Frederika Svensson som representant, informerade om Kommunens uppdrag kring lotsfunktioner, att ha nära kontakt med näringslivet och kunna matcha arbetssökande med företagens behov av kompetens. Hon pratade också om nyföretagande där de har samarbete med Attrinova samt företagskicken där man kan hitta olika nätverk och kan få inspiration och kunskap kring alltifrån skattefrågor till revision och kontaktförmedling.

Studie- och Yrkesvägledning

Studie- och Yrkesvägledarna Carolina Olsson och Jennie Blomgren från Hultsfred Lärcenter var givetvis också på plats och betonade vikten av att påbörja den process som innebär att validera sina akademiska intyg/dokument och betyg via UHR – Universitet och högskolerådet, om man kommer från ett annat land. Detta är något som alla som kommer som nya till Sverige bör göra för att sedan kunna använda vidare exempelvis vid arbetssökande eller till högre studier här i Sverige. www.uhr.se

De beskrev även vägen mot utbildning i Sverige – från SFI på olika nivåer – till Grundläggande nivå – till Gymnasiekurser – och sedan vidare mot högre utbildning så som Universitet eller Högskola.

De förespråkade även de Yrkesutbildningar som finns i Regional samverkan med Vimmerby, Västervik och Hultsfred som baseras utifrån behoven på arbetsmarknaden och som är starkt kopplade mot det lokala/regionala näringslivet både offentligt som privat.

image
Välbesökt informationsträff kring stödjande funktioner inom Kommunen 2

Arbetsförmedlingen

Slutligen tog Conny från Arbetsförmedlingen vid som berättade kring hur arbetsmarknaden, lokalt för Hultsfred/Vimmerby och även Sverige, ser ut. Han pekade ut att Sverige gått från att vara ett starkt industrisamhälle nu mer rör sig mot ett serviceinriktat samhälle, men pekade på att de topp tre områden för jobb för regionen finns inom industri, vård och utbildning. Han betonade vikten av en yrkesutbildning för att få jobb och gav också tips att det ökade chansen för jobb om man valde att utbilda sig inom en bransch mot de könstraditionellt typiska yrkeskategorierna. Exempelvis som man till vård och omsorgsyrken eller som kvinna mot industrin.

Han beskrev hur Arbetsförmedlingen fungerar och vad de kan erbjuda en arbetssökande eller arbetsgivare i form av att hitta jobb eller matcha/hitta rätt kompetens bland arbetssökande. www.arbetsformedlingen.se

Träffens avslutades med gemensam fika och reflektion i grupper kring informationen som presenterades.

❤ Ett stort tack till alla som hjälpt till att organisera denna träff och till alla studerande som medverkade!

Informationsträff kring stödjande funktioner inom kommunen för nya studenter på Hultsfred Lärcenter