Om webbplatsen

Här kan du läsa om hur webbplatsen Hultsfred Lärcenter är uppbyggd, hur vi använder webbkakor (cookies) och hur vi behandlar personuppgifter.

Har du frågor eller synpunkter?

Vi arbetar aktivt med att göra webbplatsen Hultsfred Lärcenter bättre för dig som besöker webbplatsen. Har du frågor, synpunkter på tillgänglighet, förslag eller idéer tar vi tacksamt emot dem!
Använd formuläret nedan så återkopplar till dig så snart vi kan.

Kakor (Cookies)

Vi använder inga kakor på vår webbplats.

GDPR

Vi för inga register av personuppgifter eller har personliga bilder på vår webb. I de fall personliga bilder skulle förekomma är det med personens tillstånd. Vi gör regelbundet uppföljningar på alla personbilder.

Tillgänglighetsredogörelse

Hultsfred Lärcenter står bakom hultsfredlarcenter.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur hultsfredlarcenter.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Brister i tillgängligheten på hultsfredlarcenter.se

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på bland annat följande punkter.

  • Delar av webbplatsen uppfyller inte kraven när det gäller exempelvis kontraster och formatering.
  • Vissa bilder på webbplatsen saknar alt-text.
  • Vi har påbörjat ett systematiskt arbete för att åtgärda tillgänglighetsbristerna samt utbilda våra webbredaktörer.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du  anmäla till Myndigheten för digital förvaltning 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern självskattning av hultsfredlarcenter.se. Senaste bedömningen gjordes den 11 november 2022. Vi gör även löpande manuella granskningar av webbplatsen.

Redogörelsen uppdaterades senast den 11 november 2022.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs ovan.

Kontakta oss om du upplever hinder

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du kan kontakta oss via följande formulär:

Lämna synpunkt på webbplatsen