Skylt med vägvisare: help/hjälp, support, advice/råd, guidance/vägledning studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor eller behöver du stöd och vägledning i valet av utbildning? Är du osäker på vilken/vilka kurser du skall välja?

Ta gärna hjälp av vår studie- och yrkesvägledning för att få vägledning och planera dina studier. En studieplan kan hjälpa dig att nå dina mål så snart som möjligt, utifrån de förutsättningar du har.

Studie- och yrkesvägledning hjälper dig med:

  • vägledning när det gäller dina studie- och yrkesval
  • planering för att läsa mot en gymnasieexamen eller ett slutbetyg
  • samtal kring och upprättande av en studieplanering
  • frågor kring behörighet till studier på högskola/universitet

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda webbansökan. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare så skickar de en blankett som du kan använda.

Webbansökan

Här ansöker du och kan se ingående kurser inom en yrkesutbildning:
Open 24 – webbansökan Hultsfred


Studie- och yrkesvägledare

Carolina Olsson – Boka Vägledningssamtal

Lea Cabugos – Boka Vägledningssamtal


Du kan också nå oss på:

E-post: syv-larcenter@hultsfred.se

Betyg och behörighet

Ny betygsskala för Komvux och SFI

Från och med 1 januari 2022 kommer den sexgradiga betygsskalan inte längre att användas i följande skolformsdelar:

Komvux på grundläggande nivå
Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå
Komvux i svenska för invandrare (SFI)

Betygsskalan inom komvux på grundläggande nivå och SFI blir endast Godkänt och Icke godkänt.

Inom komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå används endast betyget Godkänt. Elever som inte når Godkänt får istället ett intyg om att de deltagit i kursen.

Läs mer på Skolverket: Mål, prioritering och urval inom komvux – Skolverket

Kontaktpersoner

Carolina Olsson

Studie- och yrkesvägledare

Finansiering av studier

Beroende på var du är i livet finns olika möjligheter för finansiering av studier. Läs mer på Centrala studiestödsnämnden – CSN

Omställningsstudiestöd
Från och med 1a oktober kan du som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens söka omställningsstudiestöd. Läs mer om regler och ansökan på CSN: Omställningsstudiestöd – för dig som är mitt i arbetslivet – CSN

Grundläggande behörighetsprov

För dig som saknar behörighet till högre studier finns möjlighet till behörighet via ett prov. Läs mer på: Grundläggande behörighetsprovet (studera.nu)