Flera vägar in! Kurser för dig som vill bli lärare eller utöka din behörighet.

Fler vägar in i läraryrket är en satsning som vänder sig både till dig som redan är verksam inom förskola/skola men som saknar behörighet och dig som är intresserad av att börja arbeta inom förskolan/skolan.

”Fler vägar in” erbjuder ämneskurser och kurser inom utbildningsvetenskap med flexibelt upplägg. Kurserna kan sedan ofta tillgodoräknas i ett förskollärar- eller lärarprogram. Har du redan en lärarexamen kan du läsa ämneskurserna för att utöka din behörighet. Alla kurser ges på distans och deltid för att göra det möjligt att kombinera studier och arbete.

Se hela utbudet här hos Linköpings Universitet

Kurserna startar hösten-24. Anmälan öppnar den 15 mars-24

Ansökan sker via antagning.se Sök på kursnamnet.

Du är varmt välkommen att nyttja Hultsfred Lärcenters lokaler för dina studier. Här kan du låna grupprum för egna studier eller grupparbeten, eller nyttja vår teknik och support för uppkopplade möten och föreläsningar – du har tillgång till hjälp från personal och en inspirerande studiemiljö.

Hör av dig till oss larcenter@hultsfred.se

Kurser för att bli behörig lärare kan läsas via Linköping universitet på Hultsfred Lärcenter