Komvux som anpassad utbildning

Anpassad utbildning för vuxna, Komvux som anpassad utbildning, vänder sig till vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
Studiegrupperna är små och undervisningen anpassas till elevens önskemål och behov.
Komvux som särskild utbildning finns i C-huset som ligger på gymnasieområdet.

Skolformen finns på två nivåer:

  • grundläggande nivå, där eleverna läser ämnen eller ämnesområden motsvarande anpassad grundskola och
  • gymnasial nivå, där eleverna läser ämnen motsvarande anpassad gymnasieskola.

Målen för utbildningen är att:

  • främja elevens personliga utveckling
  • utveckla kunskaper och färdigheter som eleven har användning för i arbetslivet och samhället i stort.

Länk till skolverket: Anpassad utbildning för vuxna

Läsårstider för Komvux som anpassad utbildning:

Vårterminen 2023

  • 10 januari – 16 juni

Höstterminen 2023

  • 21 augusti – 21 december

Kontaktpersoner

Aina Kalle

Rektor

0495-24 04 57
Komvux som anpassad utbildning på Hultsfred Lärcenter