Komvux som anpassad utbildning

Anpassad utbildning för vuxna. Komvux som anpassad utbildning, vänder sig till vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
Studiegrupperna är små och undervisningen anpassas till elevens önskemål och behov.
Komvux som särskild utbildning finns i C-huset som ligger på gymnasieområdet.

Skolformen finns på två nivåer:

  • grundläggande nivå, där eleverna läser ämnen eller ämnesområden motsvarande anpassad grundskola och
  • gymnasial nivå, där eleverna läser ämnen motsvarande anpassad gymnasieskola.

Målen för utbildningen är att:

  • främja elevens personliga utveckling
  • utveckla kunskaper och färdigheter som eleven har användning för i arbetslivet och samhället i stort.

Länk till skolverket: Anpassad utbildning för vuxna

Läsårstider för Komvux som anpassad utbildning:

Höstterminen 2023

  • 21 augusti – 21 december

Vårterminen 2024

  • 8 januari – 14 juni

Kontaktpersoner

Aina Kalle

Rektor

010-354 25 22
Komvux som anpassad utbildning på Hultsfred Lärcenter