Komvux som särskild utbildning

Särskild utbildning för vuxna, Komvux som särskild utbildning, vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.
Studiegrupperna är små och undervisningen anpassas till elevens önskemål och behov.
Komvux som särskild utbildning finns i C-huset som ligger på gymnasieområdet.

Skolformen finns på två nivåer:

  • grundläggande nivå, där eleverna läser ämnen eller ämnesområden motsvarande grundsärskolan och träningsskolan och
  • gymnasial nivå, där eleverna läser ämnen motsvarande gymnasiesärskolan.

Målen för utbildningen är att:

  • främja elevens personliga utveckling
  • utveckla kunskaper och färdigheter som eleven har användning för i arbetslivet och samhället i stort.

Länk till skolverket: Särskild – utbildning för vuxna

Läsårstider för Komvux som särskild utbildning:

Vårterminen 2023

  • 10 januari – 16 juni

Höstterminen 2023

  • 21 augusti – 21 december

Kontaktpersoner

Aina Kalle

Rektor

0495-24 04 57
Två leende personer i ett arbetsrum som går på Komvux särskild utbildning på Hultsfred Lärcenter