Korta kurser

Hultsfred Lärcenter erbjuder också olika orienteringskurser. En orienteringskurs ger dig bra grundförutsättningar till dina studier eller inom ditt arbete. De orienteringskurser som vi erbjuder är:

Digital kompetens

Upplägg: 100 poäng/10 veckor. Start: 30 oktober
Nivå: Gymnasial orienteringskurs
Innehåll: Ordbehandlingsprogram (OFF365), filhantering och andra digitala tjänster som kräver skriftspråk. E-postfunktion, filhantering (kontroll av funktioner), läroplattformar som exempelvis TEAMS – kontroll av funktioner som informationsinhämtning, chatt, filhantering, videokonferens (ljud och bild). Navigera, söka, hantera information på webben och i appar, källkritik, digitala formulär i olika sammanhang.
Öppen för sök! Sista anmälningsdag 24 september. Ansök här Gå till kategori, välj orienteringskurser.


Matematik support

Upplägg: 50 poäng. Start: 30 oktober 2023 – 5 januari 2024, 10 veckor.
Nivå: Gymnasial orienteringskurs
Syfte: Ge ökade studietekniska färdigheter
Innehåll: Genomgång av matematiska teman på gymnasialnivå utifrån de studerandes individuella behov.
Öppen för sök! Sista anmälningsdag 24 september. Ansök här Gå till kategori, välj orienteringskurser.


Introduktion psykisk ohälsa

Upplägg: 100 poäng/10 veckor. Start 14 september.
Nivå: Gymnasial orienteringskurs
Syfte: Introduktion till lågaffektivt bemötande vid psykisk ohälsa inom LSS. Denna kurs kan leda vidare till psykiatri 1 och funktionsförmåga 1.
Innehåll: När vi i arbetet möter människor med psykisk ohälsa eller funktionsvariationer kan vi råka ut för situationer där problemskapande beteende uppträder. Lågaffektivt bemötande är både ett förhållningssätt och ett arbetssätt, som härstammar från forskning i autismspektrumtillstånd, som ger oss verktyg i situationer som vi kan uppleva svåra att hantera.
Kursen ges under hösten 2023: 14 september, 12 oktober och 16 november.
Ej längre sökbar. Se mer information på Open 24 Gå till kategori och välj orienteringskurser.

Kontaktpersoner

Carolina Olsson

Studie- och yrkesvägledare

Korta kurser på Hultsfred Lärcenter