Korta kurser

Hultsfred Lärcenter erbjuder olika orienteringskurser. En orienteringskurs ger dig bra grundförutsättningar till dina studier eller inom ditt arbete. De orienteringskurser som vi erbjuder är:

Digital kompetens

Upplägg: 100 poäng, 18 mars 2024 – 28 juni 2024, 15 veckor.
Nivå: Gymnasial orienteringskurs.
Syfte: Ge ökade studietekniska färdigheter.
Innehåll: Ordbehandlingsprogram (OFF365), filhantering och andra digitala tjänster som kräver skriftspråk. E-postfunktion, filhantering (kontroll av funktioner), läroplattformar som exempelvis TEAMS – kontroll av funktioner som informationsinhämtning, chatt, filhantering, videokonferens (ljud och bild). Navigera, söka, hantera information på webben och i appar, källkritik, digitala formulär i olika sammanhang.
Öppen för sök! Ansök senast 11/2 2024 Ansök här Gå till kategori, välj orienteringskurser.


Matematik support

Upplägg: 100 poäng. 18 mars 2024 – 28 juni 2024, 15 veckor.
Nivå: Gymnasial orienteringskurs.
Syfte: Ge ökade studietekniska färdigheter.
Innehåll: Genomgång av matematiska teman på gymnasialnivå utifrån de studerandes individuella behov.
Öppen för sök! Ansök senast 11/2 2024 Ansök här Gå till kategori, välj orienteringskurser.


Introduktion psykisk ohälsa

Upplägg: 100 poäng, tre träffar. Löpande kursstarter under 2024, se nedan.
Nivå: Gymnasial orienteringskurs.
Syfte: Introduktion till lågaffektivt bemötande vid psykisk ohälsa inom LSS. Denna kurs kan leda vidare till psykiatri 1 och funktionsförmåga 1.

Observera! Denna kurs vänder sig främst till de som arbetar inom LSS eller behöver kunskap inom detta område i Hultsfreds Kommun. Övriga kan bli antagna om plats finns.

Innehåll: När vi i arbetet möter människor med psykisk ohälsa eller funktionsvariationer kan vi råka ut för situationer där problemskapande beteende uppträder. Lågaffektivt bemötande är både ett förhållningssätt och ett arbetssätt, som härstammar från forskning i autismspektrumtillstånd, som ger oss verktyg i situationer som vi kan uppleva svåra att hantera.

Kursstart 1: 15 februari, 14 mars, 11 april, kl. 13-16. Ansökan är stängd.

Kursstart 2: 22 mars, 26 april, 31 maj, kl. 13-16. Ansök senast 18/2. Ansök här Gå till kategori, välj orienteringskurser.

Kursstart 3: 6/9, 4/10, 8/11, kl. 13-16. Ansök senast 11/8. Ansök här Gå till kategori, välj orienteringskurser.

Kursstart 4: 20/9, 18/10, 15/11, kl. 13-16. Öppnar efter behov.

Kursstart 5: 27/9, 25/10, 22/11, kl. 13-16. Öppnar efter behov.
Introduktion psykisk ohälsa ges som kort kurs på Hultsfred Lärcenter

Kontaktpersoner

Carolina Olsson

Studie- och yrkesvägledare

Korta kurser på Hultsfred Lärcenter