Prövning

Start: Två gånger per termin kan man ansöka till prövning.
Ansök här och se nästa ansökningsperiod

Vad är en prövning?

En prövning innebär att du på egen hand läser in den aktuella kursen och examinerar dina kunskaper. Prövningen omfattar hela kursen och dina kunskaper bedöms utifrån Skolverkets fastställda kunskapskrav i kurs och ämnesplaner. Prövningen kan innehålla informationsmöten, skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter, laborationer eller praktiska redovisningar. Det sammanlagda resultatet av dessa uppgifter/prov utgör ditt betyg.

En prövning innebär studier på egen hand utan handledning från lärare. För den som redan har ett godkänt betyg i kursen från gymnasiet är prövning det enda sättet att höja ett betyg. Många som helt saknar betyg i en gymnasiekurs eller fått underkänt, ett F, i någon kurs använder sig också av prövning.

Kostnad

En prövning kostar 500 kr per kurs. Avgiften återbetalas ej vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället. Undantag: Om du har läst en kurs genom Hultsfreds vuxenutbildning tidigare och fått betyget F kan du genomföra en prövning kostnadsfritt.

Vi behandlar din ansökan och skickar ut ett besked till dig, blir ansökan beviljad skickar vi ut information och betalningsanvisning till dig. När avgiften är betald meddelar vi läraren som tar kontakt med dig och ni gör en planering tillsammans. Blir prövning på distans aktiverar vi kursen när avgiften är betald och du får information från NTI – vår utbildningsleverantör för distansstudier. 

Läs mer på: Prövning för betyg – Skolverket

Kontaktpersoner

Carolina Olsson

Studie- och yrkesvägledare

Personer som skriver koncentrerat i ett rum. Prövning via Studie- och yrkesvägledning på Hultsfred Lärcenter.