Regional Samverkan!

Regional Samverkan av yrkesutbildningar – Fler möjligheter inom ett större område!

Alla yrkesutbildningar planeras i regional samverkan mellan Hultsfred Lärcenter, Vimmerby Lärcenter och Komvux Västervik.

Genom ett nära samarbete med näringslivet inom privat och offentlig sektor får vi signaler om vilken kompetensbrist som råder på arbetsmarknaden och inom vilka områden som behov av arbetskraft finns. Du som studerande på någon av våra yrkesutbildningar kan alltid känna att du läser en attraktiv utbildning och att dina chanser till att få jobb efter avslutade studier är stora. Genom regional samverkan skapar vi därmed en rekryteringsyta till anställning, både lokalt, regionalt och nationellt.

Du som bor i någon av kommunerna kan söka utbildning i valfri kommun inom samverkansområdet. Ansökan behöver inte godkännas av din hemkommun.
I alla tre kommuner finns studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig att komma fram till vilket yrke och utbildning som kan passa dig samt lägga upp en studieplan och stötta dig i dina studier.

Endast vård- och omsorgsutbildningarna har andra regler. För att läsa den utbildningen i annan kommun än du bor i, skickar du ansökan till skolan i din hemkommun som måste godkänna den.

Ansökan – Komvux Västervik
Ansökan – Vimmerby Lärcenter 
Ansökan – Hultsfred Lärcenter

Lista över gemensamma yrkesutbildningar:

Barnskötare
CNC-operatör
Finsnickeriutbildning
Förberedande industriutbildning
Gjuterioperatör
Gods- och Transportförare
Grundläggande kockutbildning
Restaurang och livsmedel
Vård- och omsorgsutbildning – särskilda regler gäller

Regionalt samarbete gällande yrkesutbildningar mellan Vimmerby Lärcenter, Hultsfred Lärcenter och Komvux Västervik. En rund röd ring med kommunerna inom ringen.

Regional samverkan – Fler möjligheter inom ett större område!