SFI – Svenska för invandrare

Behöver du lära dig svenska?

About Swedish for immigrants, SFI, in English or other languages

Då är du välkommen till svenska för invandrare (SFI) på Hultsfred Lärcenter!

På SFI får du grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel i språkinlärningen. Vi har kurser på olika nivåer i det svenska språket.

SFI är till för dig som är nyanländ eller som har varit en längre tid i Sverige och saknar grundläggande kunskaper i svenska. Målet är att ge dig sådana kunskaper i svenska språket att det fungerar i vardagsliv, utbildning och yrkesliv.

Vem får delta i SFI?

Man har rätt att studera på SFI när man:
– har fyllt 16 år (om du är 16-19 år ska du kontakta Hultsfreds gymnasium)
– har de fyra sista siffrorna i personnumret.
– saknar grundläggande kunskaper i svenska språket.

Även du som har bott i Sverige en längre tid kan börja studera SFI.

Du som är EU-medborgare och saknar fullständigt personnummer kontakta studie- och yrkesvägledare.

Ansök till SFI här!

Du kan inte få studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden för studier på SFI.

Studie- och yrkesvägledning

Du är välkommen att ta kontakt med någon av våra studie- och yrkesvägledare för hjälp med ansökan och studieplanering.

Läs mer om SFI

På Skolverket finns mer information kring SFI; Komvux i svenska för invandrare (sfi) – Utbildningsguiden (skolverket.se)

About Swedish for immigrants, SFI, in English or other languages

Kontaktpersoner

Carolina Olsson

Studie- och yrkesvägledare

Två händer målade med en världskarta som representerar alla som kan läsa SFI - svenska för invandrare på Hultsfred Lärcenter

SFI – Svenska för invandrare

Tips för att lära sig svenska!

 

Här finns nyttiga länkar för dig som är ny i Sverige:
Ny i Sverige – Hultsfreds bibliotek

Digitalt Språkcaffé: www.kompissverige.se/kalmar