Specialistundersköterska – äldre och välfärdsteknik, 200 Yh-poäng

Start: September 2023. Anmälan är stängd! Inget nytt intag hösten – 24

Ansök här: Specialistundersköterska – äldre och välfärdsteknik – Oskarshamns kommun
Sista anmälningsdag: Anmälan är stängd.
Studieort: Hultsfred/Oskarshamn, 200 YH-poäng, 4 terminer och halvfart.

Den här yrkeshögskoleutbildningen (YH) ingår i Vård- och omsorgscollege Kalmar län och är framtagen av arbetsgivare inom kommuner och landsting för att motsvara den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Nova Utbildning, FOU & affärsutveckling i Oskarshamn står som utbildningsanordnare men inbjuder även Hultsfred, Värnamo och Västervik till hösten terminen-23.

Man med WR - Digitalisering inom specialistundersköterska

Fokusområde mot Äldre och välfärdsteknik

Den här utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta mer professionellt inom fokusområdena äldre och välfärdsteknik inom vård och omsorg.

Inom området äldre läser du delkurser som ger  dig fördjupade kunskaper gällande demenssjukdomar, psykisk ohälsa, olika sjukdomstillstånd och komplexa diagnoser.

Inom området välfärdsteknik får du veta mer om lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar området. Du lär dig om välfärdstekniska produkter och tjänster, aktuell terminologi, etik och värdegrundsfrågor samt digitala stöd som kan tillämpas i vardagen.

Kursinnehåll:

  • Demenssjukdomar                                         45 YH
  • Gerontologi och geriatrisk omvårdnad        50 YH
  • Psykisk ohälsa hos äldre                                 45 YH
  • Kommunikation och kvalitetsarbete            40 YH
  • Examensarbete                                                20 YH

I de 5 kursblocken integreras ämnena välfärdsteknik, etik och bemötande, salutogent arbetssätt samt personcentrerad vård.

Praktisk information

Utbildningen läses på distans men några fysiska träffar per månad. Du behöver ha tillgång till dator med internetuppkoppling, mikrofon/headset, webbkamera samt ordbehandlingsprogrammet Word.

Läs mer om studietakt, behörighet och upplägg här: Specialistundersköterska – äldre och välfärdsteknik – Oskarshamns kommun

-Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för halvfartsstudier beroende på vilken övrig inkomst du har.

Kontaktpersoner

Elenor Håkansson

Koordinator, Specialistundersköterska Välfärd - Teknik

0491-76 42 94
Specialistundersköterska inom välfärdsteknik på Hultsfred Lärcenter